<h1>A-apoteket Magasin nr. 5, 2011 Page 34</h1><p>FORK&#216;LELSE<br><br>Zymelin&#174; N&#230;sespray<br><br>N&#230;sespray mod tilstoppet n&#230;se ved fork&#248;lelse og bihulebet&#230;ndelse til voksne og b&#248;rn fra 10 &#229;r. Virker ved at mindske h&#230;velsen i n&#230;seslimhinden. Dosering 1 pust i hvert n&#230;sebor h&#248;jst 3 gange i d&#248;gnet i h&#248;jst 10 dage. 10 ml 1 mg/ml 4495 10 ml 1 mg/ml med menthol 4995<br><br>Compeed&#174; Totalcare MOD FORK&#216;LELSESS&#197;R<br><br>Herpecilin&#174;<br><br>MOD &#197;BNE FORK&#216;LELSESS&#197;R<br><br>Plaster til behandling af fork&#248;lelsess&#229;r. Virker ved at reducere bl&#230;redannelse og forebygge skorpedannelse. Lindrer smerte, snurren, kl&#248;e og svidende fornemmelse samt reducerer r&#248;dme og h&#230;velse. Mindsker risikoen for smitteoverf&#248;rsel fra s&#229;ret. F&#229;s nu ogs&#229; som natplaster med Hydrocolloid og Tanacetum PFE som virker beroligende. 15 stk. Totalcare dagsplaster (pr. stk. 5,46) 8195 12 stk. Totalcare natplaster (pr. stk. 6,82) 8195<br><br>Gel til p&#229;f&#248;ring p&#229; &#229;bne fork&#248;lelsess&#229;r. Giver hurtig smertelindring og accelerer s&#229;rhelingen. Danner en film over s&#229;ret, der beskytter mod t&#248;rhed, irritation og udefrakommende elementer. Renser s&#229;ret, fjerner smerten og fremmer s&#229;rhelingen. Dosering 3-4 gange daglig. 6 ml 6995<br><br>Farmaceuten informerer<br>Hvis du trods alle forholdsregler alligevel er blevet smittet med fork&#248;lelse, s&#229; vis hensyn n&#229;rdunyser!Vedatnysenedi&#230;rmet,undg&#229;r du at sprede mere smitte end h&#248;jest n&#248;dvendigt &#173; b&#229;de til dine n&#230;rmeste derhjemme, til kollegaer og tilfremmedef.eks.ioffentligetransportmidler.<br><br>PRODUKTINFORMATION<br>Kodimagnyl&#174; DAK, tabletter og Kodimagnyl&#174; ikke-stoppende DAK, tabletter og brusetabletter. Anvendelse: Svage smerter. Dosering: Tabletter og ikke-stoppende tabletter: Voksne: 1&#173;2 tabletter, h&#248;jst 4 gange i d&#248;gnet. Brusetabletter: Voksne: 1-2 brusetabletter opl&#248;st i &#189; glas vand 1-3 gange dagligt. B&#248;r ikke anvendes til b&#248;rn under 15 &#229;r uden l&#230;gens anvisning. M&#229; ikke anvendes: Til b&#248;rn under 15 &#229;r med feber. Ved overf&#248;lsomhed overfor acetylsalicylsyre, codein, magnesiumhydroxid eller et eller flere af hj&#230;lpestofferne. Ved maves&#229;r eller bl&#248;dningstendens (f.eks. pga. K-vitaminmangel, bl&#248;dersygdom eller lavt antal blodplader). Sv&#230;rt nedsat hjerte-, lever-, eller nyrefunktion. Hvis du er i tredje trimester af graviditeten eller tidligere har f&#229;et allergiske eller astma-lignende symptomer ved brug af visse typer smertestillende medicin (af typen NSAID eller salicylater). Forsigtighedsregler: Indholdet af natrium i Kodimagnyl DAK brusetabletter kan forv&#230;rre en tendens til v&#230;skeophobning. Interaktion med: Antacida. CYP2D6-h&#230;mmende midler, antidiabetika, warfarin, phenprocoumon, abciximab, tirofiban, eptifibatid, clopidogrel, heparin, ACE-h&#230;mmere, furosemid, quinidin, spironolacton, calciumantagonister, NSAID, probenicid, methotrexat, kortikosteroider, acetazolamid, valproat, rifampicin, tetracykliner, flourquinoloner, barbiturater, benzodiazepiner, hypnotika, an&#230;stesimidler, centralt virkende muskelrelaksantia, varicella vaccine, ginkgo biloba, alkohol. B&#248;r ikke anvendes af kvinder der planl&#230;gger at blive gravide. Graviditet og amning: Graviditet: M&#229; ikke anvendes i sidste trimester. Amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Meget almindelige: Forl&#230;nget bl&#248;dningstid. H&#230;mning af blodpladernes funktion. Mavesmerter. Opst&#248;d. Halsbrand. Almindelige: &#216;get bl&#248;dningstendens. Hovedpine. Vejrtr&#230;kningsbesv&#230;r hos astmatikere. Irritation og smerter i den &#248;vre del af mavetarmkanalen. Kvalme. Ford&#248;jelsesbesv&#230;r. Opkast. Diarr&#233;. Forstoppelse. N&#230;ldefeber. S&#248;vnl&#248;shed. Ikke almindelige: Skjult bl&#248;dning. Akutte allergiske reaktioner. Sl&#248;vhed. Svimmelhed. Tinnitus. Astma. S&#229;r og bl&#248;dning i den &#248;vre del af mavetarmkanalen. Blod i aff&#248;ring. Udsl&#230;t. Svedtendens. L&#248;bende n&#230;se. Tr&#230;thed. Sj&#230;ldne: Forh&#248;jede transaminase- og basisk phosphatase-v&#230;rdier. An&#230;mi efter langvarig behandling. H&#230;molyse ved medf&#248;dt glucose-6-fosfat-dehydrogenase mangel. Hjernebl&#248;dning. Dosisrelateret reversibelt tab af h&#248;relsen. Dyspnoe. H&#230;mmet vejrtr&#230;kning. Sv&#230;r bl&#248;dning fra den &#248;vre del af mavetarmkanalen. Perforation. Kraftig gastrointestinal bl&#248;dning. Forstyrrelser i nyrefunktion. Alvorlige hudreaktioner. Allergisk vaskulit. Lavt blodsukker. Lavt blodtryk. Pakninger og priser pr. august 2011: Ikke stoppende tabletter: 10 stk. kr. 19,55 (vejl. pris), 20 stk. kr. 24,00, 50 stk. kr. 44,10, 100 stk. kr. 60,60, 250 stk. kr. 143,40. Brusetabletter 20 stk. kr. 30,25, 3 x 20 stk. kr. 76,60 Tabletter: 100 stk. kr. 59,00. For dagsaktuelle priser se www.medicinpriser.dk L&#230;s indl&#230;gssedlen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax 46 75 66 40. www.nycomed.dk Treo og Treo Citrus&#174; (acetylsalicylsyre og caffein) brusetabletter. 500 mg Acetylsalicylsyre og 50 mg caffein. Bruges mod svage smerter samt migr&#230;ne. B&#248;r ikke bruges ved overf&#248;lsomhed over for indholdsstofferne eller ved krydsintolerance overfor andre smertestillende h&#229;ndk&#248;bsl&#230;gemidler (NSAID'r) samt ved bl&#248;dningstendens bla. maves&#229;r, ved sv&#230;rt nedsat lever-/og nyrefunktion, ved alvorlig hjertesvaghed samt salicylatprovokeret bronkial astma eller hvis man er p&#229; saltfattigt di&#230;t eller er i behandling med f&#248;lgende l&#230;gemidler: Syreneutraliserende, l&#230;gemidler mod sukkersyge, adenosin, fluvoxamin, clozapin, lithium, blodfortyndende, vanddrivende, blodtryksneds&#230;ttende, NSAID'r, probenecid, methotrexat, binyrebarkhormon, acetazolamid, valproat eller Ginkgo Biloba. Treo b&#248;r undg&#229;s f&#248;r skoldkoppevaccine, og hvis du ikke t&#229;ler visse sukkerarter. Tal med din l&#230;ge inden brug i disse tilf&#230;lde. Medicinoverforbrugshovedpine kan forekomme ved l&#230;ngerevarende brug. Behandling b&#248;r oph&#248;re nogle dage f&#248;r st&#248;rre planlagt kirurgisk indgreb. Graviditet: M&#229; ikke anv. i sidste trimester og kun i lave doser og i kort tid i f&#248;rste og andet trimester. B&#248;r ikke anv. til kvinder, der &#248;nsker at blive gravide, p.g.a. risiko for nedsat fertilitet. Amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Almindelige: Hurtig puls, &#248;get bl&#248;dningstendens, rysten, mave-/tarmgener som f.eks. bl&#248;dning, kvalme og halsbrand, s&#248;vnl&#248;shed, uro. Ikke almindelige: Svimmelhed, tinnitus, mave-/tarm-s&#229;r, svedtendens, overf&#248;lsomhedsreaktioner (n&#230;ldefeber, snue). Dosering: Voksne: 1-2 brusetabletter (2 stk. ved migr&#230;ne) opl&#248;st i &#189; glas vand 1-4 gange daglig. B&#248;rn: M&#229; ikke bruges af b&#248;rn under 15 &#229;r eller af b&#248;rn/unge med febersygdom uden l&#230;gens anvisning. Pakninger og priser: 10 stk. ikke apoteksforbeholdt, 20 og 60 stk. (3x20): Se dagsaktuel pris p&#229; medicinpriser.dk. Alle pakninger indeholder en vejledning, som b&#248;r l&#230;ses omhyggeligt. L&#230;s mere p&#229; www.treo.dk. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12. Medicinske produktsp&#248;rgsm&#229;l kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. Okt 10. Zymelin&#174; Ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid), n&#230;sespray og n&#230;sedr&#229;ber. Virkning: Mindsker h&#230;velse af n&#230;seslimhinden ved bet&#230;ndelse i bihule eller n&#230;seslimhinde. Dosering: Zymelin&#174; Ukonserveret n&#230;sespray og Zymelin&#174; Menthol Ukonserveret n&#230;sespray: Voksne og b&#248;rn over 10 &#229;r: N&#230;sespray 1 mg/ml: 1 pust i hvert n&#230;sebor h&#248;jst 3 gange daglig i h&#248;jst 10 dage. B&#248;r ikke anvendes til b&#248;rn under 10 &#229;r uden l&#230;gens anvisning. B&#248;rn 2-10 &#229;r: N&#230;sespray 0,5 mg/ml: 1 pust i hvert n&#230;sebor h&#248;jst 3 gange daglig i h&#248;jst 10 dage. Zymelin&#174; n&#230;sedr&#229;ber: Voksne og b&#248;rn over 10 &#229;r:N&#230;sedr&#229;ber 1 mg/ml: 2 dr&#229;ber i hvert n&#230;sebor h&#248;jst 3 gange daglig i h&#248;jst 10 dage. B&#248;r ikke anvendes til b&#248;rn under 10 &#229;r uden l&#230;gens anvisning. M&#229; ikke anvendes: Ved overf&#248;lsomhed overfor xylometazolinhydrochlorid eller et eller flere af hj&#230;lpestofferne samt ved gr&#248;n st&#230;r med sn&#230;ver kammervinkel. Forsigtighedsregler: B&#248;r ikke anvendes til b&#248;rn under 2 &#229;r uden l&#230;gens anvisning p&#229; grund af risiko for overdosering og depression af centralnervesystemet. B&#248;r ikke anvendes i mere end 10 dage, da hyppig og langvarig brug kan medf&#248;re h&#230;velse af n&#230;seslimhinden og &#248;get sekretion. Skal anvendes med forsigtighed af personer, der er f&#248;lsomme overfor adrenerge substanser. Skal anvendes med forsigtighed og kun efter l&#230;gens anvisning ved forh&#248;jet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forh&#248;jet blodtryk, &#229;reforkalkning, aneurismer, isk&#230;misk hjertesygdom, uregelm&#230;ssig hjerterytme, vandladningsbesv&#230;r p&#229; grund af forst&#248;rret bl&#230;rehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-h&#230;mmere og andre l&#230;gemidler, der kan forh&#248;je blodtrykket samt ved svulst i binyrerne (f&#230;okromocytom). Graviditet og amning: Graviditet: B&#248;r ikke anvendes. Amning: B&#248;r kun anvendes efter l&#230;gens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i n&#230;se og sv&#230;lg. T&#248;r og irriteret n&#230;seslimhinde. Nysen. Slimproduktion i n&#230;sen. Ikke almindelige: Tilstoppet n&#230;se. Sj&#230;ldne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Pakninger: N&#230;sespray 1 mg/ml 10 ml og 2 x 10 ml. N&#230;sespray med menthol 1 mg/ml 10 ml. N&#230;sespray 0,5 mg/ml 10 ml. N&#230;sedr&#229;ber 1 mg/ml 10 ml. L&#230;s vejledningen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 48 42. Internet: www.nycomed.dk<br><br>34<br><br></p><br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 1" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/1/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 1 : GRATIS MAGASIN Nr. 5, vinter 2011. F&#229;s kun p&#229; A-ap</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 1 - content: GRATIS MAGASIN Nr. 5, vinter 2011. F&#229;s kun p&#229; A-ap<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 2" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/2/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 2 : ANNONCE Sliml&#248;snende hostemiddel - kun 1 tablet</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 2 - content: ANNONCE Sliml&#248;snende hostemiddel - kun 1 tablet<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 3" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/3/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 3 : LEDER I dette nummer Osteoporose ...eller kno</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 3 - content: LEDER I dette nummer Osteoporose ...eller kno<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 4" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/4/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 4 : OSTEOPOROSE Apoteket s&#230;tter fokus p&#229; sk&#248;re k</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 4 - content: OSTEOPOROSE Apoteket s&#230;tter fokus p&#229; sk&#248;re k<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 5" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/5/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 5 : OSTEOPOROSE P&#229; apoteket kan du ogs&#229; f&#229; r&#229;d og v</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 5 - content: OSTEOPOROSE P&#229; apoteket kan du ogs&#229; f&#229; r&#229;d og v<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 6" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/6/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 6 : OSTEOPOROSE Forebyg knoglesk&#248;rhed I mange &#229;r h</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 6 - content: OSTEOPOROSE Forebyg knoglesk&#248;rhed I mange &#229;r h<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 7" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/7/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 7 : OSTEOPOROSE B&#248;r jeg anvende kalktilskud Det a</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 7 - content: OSTEOPOROSE B&#248;r jeg anvende kalktilskud Det a<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 8" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/8/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 8 : D-VITAMIN SANDHED OG MYTER OM D-vitamin D-v</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 8 - content: D-VITAMIN SANDHED OG MYTER OM D-vitamin D-v<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 9" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/9/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 9 : D-VITAMIN forebyggende effekt af D-vitamin i fo</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 9 - content: D-VITAMIN forebyggende effekt af D-vitamin i fo<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 10" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/10/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 10 : ANNONCER UniKalk - styrker knoglerne. BASTA! &#174;</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 10 - content: ANNONCER UniKalk - styrker knoglerne. BASTA! &#174;<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 11" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/11/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 11 : JUL 2011 Julegaver i p&#230;nt indpakningspapir pr&#230;s</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 11 - content: JUL 2011 Julegaver i p&#230;nt indpakningspapir pr&#230;s<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 12" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/12/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 12 : JUL 2011 Til: Dig der er gravid og din baby 1.</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 12 - content: JUL 2011 Til: Dig der er gravid og din baby 1.<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 13" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/13/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 13 : JUL 2011 Til: Hele familien Alle familier kend</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 13 - content: JUL 2011 Til: Hele familien Alle familier kend<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 14" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/14/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 14 : JUL 2011 Til: Vinterens t&#248;rre hud Her om vinte</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 14 - content: JUL 2011 Til: Vinterens t&#248;rre hud Her om vinte<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 15" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/15/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 15 : JUL 2011 Til: Dig, der d&#248;jer med uren hud Alle</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 15 - content: JUL 2011 Til: Dig, der d&#248;jer med uren hud Alle<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 16" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/16/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 16 : JUL 2011 Til: Far, farfar, morfar og k&#230;resten </a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 16 - content: JUL 2011 Til: Far, farfar, morfar og k&#230;resten <br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 17" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/17/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 17 : ANNONCE Ta'det sure sure o Ta' det opst&#248;d ved a</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 17 - content: ANNONCE Ta'det sure sure o Ta' det opst&#248;d ved a<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 18" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/18/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 18 : MENOPAUSE Overgangsalder og AF CHARLOTTE FLORI</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 18 - content: MENOPAUSE Overgangsalder og AF CHARLOTTE FLORI<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 19" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/19/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 19 : MENOPAUSE Symptomer og gener 20 % af alle kvin</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 19 - content: MENOPAUSE Symptomer og gener 20 % af alle kvin<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 20" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/20/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 20 : MENOPAUSE Overgangsalder og kvindelighed Fo</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 20 - content: MENOPAUSE Overgangsalder og kvindelighed Fo<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 21" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/21/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 21 : MENOPAUSE N&#229;r overgangsalderen s&#230;tter ind f&#248;lge</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 21 - content: MENOPAUSE N&#229;r overgangsalderen s&#230;tter ind f&#248;lge<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 22" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/22/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 22 : MENOPAUSE HUSK! Svamp i underlivet kan ikke fje</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 22 - content: MENOPAUSE HUSK! Svamp i underlivet kan ikke fje<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 23" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/23/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 23 : ANNONCE sk at ye usk at yello Husk at yellowe &#229;</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 23 - content: ANNONCE sk at ye usk at yello Husk at yellowe &#229;<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 24" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/24/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 24 : FORSTOPPELSE 2 3 4 1 N&#229;r julesul giver</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 24 - content: FORSTOPPELSE 2 3 4 1 N&#229;r julesul giver<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 25" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/25/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 25 : FORSTOPPELSE 1. Pantoprazol MOD HALSBRAND Vi</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 25 - content: FORSTOPPELSE 1. Pantoprazol MOD HALSBRAND Vi<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 26" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/26/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 26 : MUNDPLEJE Jo &#230;ldre du bliver, jo mere t&#248;r blive</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 26 - content: MUNDPLEJE Jo &#230;ldre du bliver, jo mere t&#248;r blive<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 27" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/27/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 27 : MUNDPLEJE Protefix&#174; Fastholdelses Creme Crem</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 27 - content: MUNDPLEJE Protefix&#174; Fastholdelses Creme Crem<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 28" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/28/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 28 : REJSNINGSBESV&#198;R Rejsningsbesv&#230;r er sv&#230;rt Mand</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 28 - content: REJSNINGSBESV&#198;R Rejsningsbesv&#230;r er sv&#230;rt Mand<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 29" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/29/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 29 : REJSNINGSBESV&#198;R S&#229;dan f&#229;r du rejsning... At f&#229;</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 29 - content: REJSNINGSBESV&#198;R S&#229;dan f&#229;r du rejsning... At f&#229;<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 30" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/30/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 30 : IMMUNFORSVAR Immunforsvaret er kroppens Ech</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 30 - content: IMMUNFORSVAR Immunforsvaret er kroppens Ech<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 31" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/31/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 31 : IMMUNFORSVAR Nicorette&#174; Invisi plaster TIL RYG</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 31 - content: IMMUNFORSVAR Nicorette&#174; Invisi plaster TIL RYG<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 32" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/32/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 32 : FORK&#216;LELSE Aaaatju ...igen! Det er liges&#229; s</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 32 - content: FORK&#216;LELSE Aaaatju ...igen! Det er liges&#229; s<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 33" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/33/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 33 : FORK&#216;LELSE Rene h&#230;nder er den bedste vej til en</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 33 - content: FORK&#216;LELSE Rene h&#230;nder er den bedste vej til en<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 34" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/34/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 34 : FORK&#216;LELSE Zymelin&#174; N&#230;sespray N&#230;sespray mod </a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 34 - content: FORK&#216;LELSE Zymelin&#174; N&#230;sespray N&#230;sespray mod <br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 35" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/35/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 35 : ADRESSER Brevk@ssen SkrivtilA-apoteket,Ndr.S</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 35 - content: ADRESSER Brevk@ssen SkrivtilA-apoteket,Ndr.S<br><a title="A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 36" href="http://www.swiflet.com/aapotek/aapo/19/36/">A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 36 : Blid mod maver! siden 1974 Halsbrand og sure o</a>A-apoteket - Magasin nr. 5, 2011 - Page: 36 - content: Blid mod maver! siden 1974 Halsbrand og sure o<br>


Swiflet Catalog requires Adobe Flash Player 9.0 or later.