<h1>Reumatologi Nr. 5: Sep.09 Page 12</h1><p>Diagnostik, monitorering og pro<br>Af Susanne Juhl Pedersen, l&#230;ge, klinisk assistent, Reumatolgisk Afdeling, Gentofte Hospital<br><br>De konventionelt anvendte objektive metoder til diagnostik og monitorering af patienter med spondylartritis (SpA) er klinisk led- og rygunders&#248;gelse, m&#229;ling af serumkoncentrationen af C reaktivt protein (CRP) og konventionel r&#248;ntgenunders&#248;gelse af sacroiliacaled og columna totalis. Ingen af disse metoder er s&#230;rlig f&#248;lsomme, idet en tredjedel af alle patienter med SpA med h&#248;j sygdomsaktivitet har normal CRP. Radiografisk sacroiliitis kan ofte f&#248;rst p&#229;vises efter syv til ti &#229;rs sygdomsaktivitet, mens radiografisk progression oftest ikke kan detekteres over mindre end to &#229;r. Der er derfor et stort behov for at finde bedre metoder til diagnostik og monitorering af SpApatienter. Dette behov er yderligere forst&#230;rket efter fremkomsten af TNF- h&#230;mmer behandling, der ofte effektivt behandler sygdommenes symptomer, men som kan medf&#248;re alvorlige bivirkninger og samtidig er bekostelig. Der er derfor en klinisk eftersp&#248;rgsel efter bedre diagnostiske metoder, s&#229; patienterne eventuelt kan tilbydes effektiv behandling tidligere i sygdomsforl&#248;bet. Der er endvidere brug for bedre metoder til monitorering af sygdomsaktivitet og behandlingseffekt, s&#229; behandlingen kan justeres ved behov. De seneste 10-15 &#229;r er der identificeret en r&#230;kke potentielle surrogatmark&#248;rer (biomark&#248;rer) for sygdomsaktivitet ved reumatoid arthrit og osteoartrosis, og mange af disse er de seneste &#229;r i varierende grad unders&#248;gt hos patienter med SpA. Biomark&#248;rerne omfatter dels billeddiagnostiske fund p&#229; magnetisk resonans (MR) scanning og forskellige biologiske komponenter i blod og urin, der blandt andet forventes at udtrykke graden af inflammation samt brusk- og knogleoms&#230;tning.<br><br>MR-scanning MR-scanning kan p&#229;vise inflammatoriske forandringer i sacroiliacaled, l&#230;nge f&#248;r forandringerne er synlige ved konventionel r&#248;ntgenoptagelse. Med den kliniske diagnose to &#229;r senere som facitliste er MR fundet at have en sensitivitet p&#229; 95% mod 48% for knoglescintigrafi og 19% for konventionel r&#248;ntgenunders&#248;gelse. Knoglemarvs&#248;dem p&#229;vist ved MR-scanning af sacroiliacaled forekommer ogs&#229; ved andre tilstande (eksempelvis overbelastning og traumer), hvorfor MR-p&#229;vist sacroiliitis ikke udelukkende er foreneligt med SpA. I de nye klassifikationskriterier for axial SpA, der netop er publiceret, har veldefinerede inflammatoriske forandringer i sacroiliacaled p&#229;vist ved MR-scanning f&#229;et en central placering. Inflammatoriske forandringer i sacroiliacaled og columna vertebralis, der p&#229;vises ved MR-scanning, kan gradueres med forskellige eksperimentelle scoringssystemer. Ved behandling med TNF- h&#230;mmere reduceres de inflammatoriske forandringer i sacroiliacaled og columna vertebralis signifikant. I mods&#230;tning til reumatoid arthrit, hvor MR p&#229;vist knoglemarvs&#248;dem pr&#230;dikterer forekomst af erosioner, kendes betydningen af knoglemarvs&#248;dem ved SpA ikke i forhold til monitorering af sygdomsaktivitet eller sygdommens prognose. MR-scanning vil potentielt kunne anvendes til monitorering af behandlingseffekt &#173; dog er dette og andre aspekter ved MR-scanning ved SpA endnu ikke tilstr&#230;kkelig videnskabeligt belyst, og der er behov for fortsat metodevalidering. I den kliniske dagligdag kan ressourcem&#230;ssige aspekter som tilg&#230;ngelighed og &#248;konomi desuden begr&#230;nse anvendelsen af MR-scanning.<br><br>12 &#183; BestPractice september 2009<br><br></p><br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 20" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/20/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 20 : Ny biologisk f&#248;rstelinie-behandling af reumatoid a</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 20 - content: Ny biologisk f&#248;rstelinie-behandling af reumatoid a<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 19" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/19/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 19 : Se annonce side 2 Pr&#230;paratinformation: Enbrel&#174; (e</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 19 - content: Se annonce side 2 Pr&#230;paratinformation: Enbrel&#174; (e<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 17" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/17/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 17 : H&#229;ndled hos patient med reumatoid arthrit. Billede</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 17 - content: H&#229;ndled hos patient med reumatoid arthrit. Billede<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 18" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/18/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 18 : Remission b&#248;r v&#230;re m&#229;let ved reumatoid arthrit Af</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 18 - content: Remission b&#248;r v&#230;re m&#229;let ved reumatoid arthrit Af<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 14" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/14/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 14 : Rotator cuff syndrom og Af Susanne Wulff Svendsen</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 14 - content: Rotator cuff syndrom og Af Susanne Wulff Svendsen<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 15" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/15/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 15 : arbejdsm&#230;ssige p&#229;virkninger Individuel &#229;rsagsvurd</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 15 - content: arbejdsm&#230;ssige p&#229;virkninger Individuel &#229;rsagsvurd<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 16" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/16/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 16 : Ultralyd ved reumatoid arthrit Karen Ellegaard, </a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 16 - content: Ultralyd ved reumatoid arthrit Karen Ellegaard, <br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 10" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/10/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 10 : midler, og de er ikke blevet &#230;ndret, siden l&#230;gemid</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 10 - content: midler, og de er ikke blevet &#230;ndret, siden l&#230;gemid<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 11" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/11/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 11 : Grundlaget for den &#248;konomiske analyse Unders&#248;gels</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 11 - content: Grundlaget for den &#248;konomiske analyse Unders&#248;gels<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 12" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/12/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 12 : Diagnostik, monitorering og pro Af Susanne Juhl P</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 12 - content: Diagnostik, monitorering og pro Af Susanne Juhl P<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 13" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/13/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 13 : rognosticering af spondylartritis Der foreligger </a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 13 - content: rognosticering af spondylartritis Der foreligger <br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 8" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/8/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 8 : Sammenligning af reelle ved biologisk behandling </a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 8 - content: Sammenligning af reelle ved biologisk behandling <br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 9" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/9/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 9 : omkostninger Enbrel&#174; kunne udelukkende beregnes</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 9 - content: omkostninger Enbrel&#174; kunne udelukkende beregnes<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 1" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/1/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 1 : R E U M AT O L O G I NR. 5 l SEPTEMBER 20</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 1 - content: R E U M AT O L O G I NR. 5 l SEPTEMBER 20<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 2" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/2/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 2 : ENBREL (ETANERCEPT) &#174; &#173; eneste humane TNF- rec</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 2 - content: ENBREL (ETANERCEPT) &#174; &#173; eneste humane TNF- rec<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 3" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/3/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 3 : BESTPRACTICE Faglig dialog mellem specialister Ud</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 3 - content: BESTPRACTICE Faglig dialog mellem specialister Ud<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 4" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/4/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 4 : Flere skal i remission Denne udgave af BestPracti</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 4 - content: Flere skal i remission Denne udgave af BestPracti<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 5" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/5/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 5 : Risikoen for cancer ved TNF- h&#230;mmer behandling af </a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 5 - content: Risikoen for cancer ved TNF- h&#230;mmer behandling af <br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 6" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/6/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 6 : Forventede antal tilf&#230;lde af malignitet / ACR-50 r</a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 6 - content: Forventede antal tilf&#230;lde af malignitet / ACR-50 r<br><a title="Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 7" href="http://www.swiflet.com/bpreum/bestpractice/1/7/">Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 7 : Risiko versus behandlingseffekt Meta-analysen med </a>Reumatologi - Nr. 5: Sep.09 - Page: 7 - content: Risiko versus behandlingseffekt Meta-analysen med <br>






Swiflet Catalog requires Adobe Flash Player 9.0 or later.